گروه صنعتی شبستری
ماشین دونات

ماشین دونات

مشخصات :
- ۲۲۰ V. - ۵۰ Hz Energy.
- Dough capacity: ۷ kg 
- Cooking bowl capacity: ۲۵ lt
- Lockable castors.
- Stainless steel body.


موارد استفاده
متن خود را اینجا وارد کنید.