منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentshabestarigroup.ir1/17/2018 3:00:34 AMfaباغچه و رستوران آبشار فرحزاد1395/01/16http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/باغچه-و-رستوران-آبشار-فرحزاد1395/01/16رستوران شاطر عباس(غذای ایرانی)1395/01/16http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/رستوران-شاطر-عباس(غذای-ایرانی)-21395/01/16فست فود بادبان(فست فود، بوفه فست فود، پیتزا ایتالیایی، ساندویچ ویژه، پیتزا ساندویچ)1395/01/16http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/فست-فود-بادبان(فست-فود،-بوفه-فست-فود،-پیتزا-ایتالیایی،-ساندویچ-ویژه،-پیتزا-ساندویچ)1395/01/16رستوران spu(فرنگی، بین الملل)1395/01/16http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/رستوران-spu1395/01/16رستوران سنتی آرش1395/01/16http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/رستوران-سنتی-آرش1395/01/16فست فود دیوال(انواع پیتزا ،ساندویچ و سوخاری)1395/01/16http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/فست-فود-دیوال1395/01/16رستوران هفت خوان1395/01/15http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/رستوران-هفت-خوان1395/01/15رستوران لبخند1395/01/06http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/رستوران-لبخند1395/01/06رستوران میزگرد1395/01/06http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/رستوران-میزگرد1395/01/06فست فود زنجیره ای بوف(انواع پیتزا و ساندویچ-سوخاری)1395/01/06http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/فست-فود-زنجیره-ای-بوف(انواع-پیتزا-و-ساندویچ)1395/01/06مجموعه رستورانهای لمزی(فست فود-پیتزاایتالیایی)1395/01/06http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/مجموعه-رستورانهای-لمزی1395/01/06رستورانهای زنجیره ای پدر خوب1395/01/06http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/رستورانهای-زنجیره-ای-پدر-خوب1395/01/06رستوران کریستال1395/01/06http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/رستوران-کریستال1395/01/06رستورانهای زنجیره ای هانی1395/01/06http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/رستورانهای-زنجیره-ای-هانی1395/01/06مجموعه فست فودهای زنجیره ای سند باد(برگر-سوخاری-پیتزا)1395/01/06http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/مجموعه-فست-فودهای-زنجیره-ای-سند-باد1395/01/06هایدا ساندویچ1395/01/06http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/هایدا-ساندویچ1395/01/06مجموعه رستورانهای علاء الدین1394/12/22http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/مجموعه-رستورانهای-علاء-الدین1394/12/22مجموعه رستورانهای زنجیره ای نایب1394/12/22http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/مجموعه-رستورانهای-زنجیره-ای-نایب1394/12/22مجموعه رستورانهای زنجیره ای البرز1394/12/22http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/مجموعه-رستورانهای-زنجیره-ای-البرز1394/12/22فست فود روو(پیتزا، سوخاری، ساندویچ، برگر)1394/12/01http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/فست-فود-روو(پیتزا،-سوخاری،-ساندویچ،-برگر)1394/12/01