منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentshabestarigroup.ir1/17/2018 2:38:58 AMfaدمو منوی کلاسیک1396/05/25http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/دمو-منوی-کلاسیک1396/05/25دمو منوی کباب1395/07/05http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/دمو-منوی-کباب1395/07/05افتتاح اولین و بزرگترین نمایشگاه لوازم و تجهیزات مدرن آشپزخانه های صنعتی ، فست فود و کافی شاپ در ایران1394/09/14http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/افتتاح-اولین-و-بزرگترین-نمایشگاه-لوازم-و-تجهیزات-مدرن-آشپزخانه-های-صنعتی-،-فست-فود-و-کافی-شاپ-در-ایران1394/09/14گسترده تر شدن دپارتمان خدمات پس از فروش گروه صنعتی شبستری1394/09/14http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/گسترده-تر-شدن-دپرتمان-خدمات-پس-از-فروش-گروه-صنعتی-شبستری1394/09/14 تست و دموی رایگان کلیه محصولات مدرن آشپزخانه های صنعتی ، فست فود و کافی شاپ 1394/09/14http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/تست-و-دموی-رایگان-کلیه-محصولات-مدرن-آشپزخانه-های-صنعتی-،-فست-فود-و-کافی-شاپ1394/09/14گروه صنعتی شبستری ، نمایندگی انحصاری Josper Ovens در ایران1394/09/14http://www.shabestarigroup.ir/fa/news/گروه-صنعتی-شبستری-،-نمایندگی-انحصاری-josper-ovens-در-ایران1394/09/14